Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens begrebsafklaring


Formål: Der skal identificeres, afgrænses og defineres begreber på det kriminalforsorgsfaglige område, der er centrale for it-understøttelse på området.
Fælles begrebsforståelse og bedre datakvalitet til Kriminalforsorgen

Relevante vejledninger: Relationsskema, Læsevejledning til begrebsdiagram, Håndbog i begrebsarbejde,

Hvilke begreber synes DU skal afklares? Klik på dette link, og indtast begreb samt en beskrivelse af hvorfor lige netop dette begreb bør afklares. Giv også gerne dit forslag til en definition.