Godkendte diagrammer

EMNEDIAGRAMTERMLISTE
Belægsafdeling
Institution
JM-fysisk sag
JM-fællesontologi Person
JM-sag
JM-sagsdokumenter der udveksles mellem Justitsministeriets myndigheder-Del 1
JM-sagsdokumenter der udveksles mellem Justitsministeriets myndigheder-Del 2
JM-sagsdokumenter i Justitisministeriet-samlet oversigt med fokus på FAKTISKE dokumenter
JM-sagsstatus
Klient
Klientaktivitet
Retsfølge
test

Diagrammer under udarbejdelse

EMNEDIAGRAMTERMLISTE
## Hvad er hvad i et begrebsdiagram UNDER UDARBEJDELSE
## Topdiagram til modelleringsvejledning (DANTERM)
###Cmap - Aktiviteter
###Cmap - Arbejde
###Cmap - Misbrugsbehandling
###Cmap - Overordnet
###Cmap - Programvirksomhed
###Cmap - Uddannelse
###JM topdiagram
###JM-fællesontologi Juridisk enhed UNDER UDARBEJDELSE
##Datafølgeseddel HVILENDE
##IT_rammeaftale
##JM-fællesontologi Kontakt HVILENDE
##KIF - Arbejdsopgaver i KIF HVILENDE
##KIF - Samfundstjeneste og IO HVILENDE
##KIF- restbegreber fra KS HVILENDE
##Medarbejder HVILENDE
##Sagsopbygning i KS HVILENDE
##Sagsopbygning i MKS HVILENDE
##Stillingsbetegnelser HVILENDE
##topdiagram
#KIF - Personundersøgelse UNDERUDARBEJDELSE
#KIF - Tilsyn UNDER UDARBEJDELSE
#Personligt forhold UNDER UDARBEJDELSE
#Personoplysninger og fortrolighed UNDER UDARBEJDELSE
#Sagsoplysninger UNDER UDARBEJDELSE
#Vilkår UNDER UDARBEJDELSE

 

Find begreb

Søg i godkendte diagrammer.
Søg i diagrammer under udarbejdelse.

Søg:
Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sakena Ali på
sakena.ali@kriminalforsorgen